Rektifikácia

Rektifikácia alebo zaoblenie reznej hrany, je relatívne nový pojem v nástrojárskej praxi. Začal sa používať až s nástupom povlakovnia a povlakovacích zariadení.

 

Operácia rektifikácie

(zaoblenia) reznej

hrany je špeciálna

úprava reznej hrany

a povrchu nástroja

po brúsení pred

povlakovaním.

 

 

 

 

 Rezná hrana pred rektifikáciou                                                                        Rezná hrana po rektifikácii

Po brúsení ostávajú na rezných hranách otrepy, vydrobené mikroplôšky a stopy po brúsnom kotúči, ktoré zoslabujú rezný brit. Rektifikáciou – riadeným omieľaním a leštením v špeciálnych brusivách dochádza k odstráneniu nerovností a k zaobľovaniu rezných hrán.

Táto úprava výrazne zlepšuje kvalitu povrchu nástroja pred povlakovaním a zvyšuje priľnavosť povlaku. Povrch nástroja po brúsení je možné vyleštiť do zrkadlového lesku.

Firma STATON s.r.o. používa na rektifikáciu rezných hrán zariadenie nemeckého výrobcu OTEC.