Duálne vzdelávanie

Chcete, aby sa z Vášho dieťaťa stal vysokokvalifikovaný odborník?

Prihláste ho do systému duálneho vzdelávania v spoločnosti STATON, s.r.o.

Prečo k nám?

 • STATON, s.r.o. je výrobcom svetovo uznávaných zariadení
 • Má tím vysokokvalifikovaných odborníkov
 • Najlepšie finančné ohodnotenie pre Vaše dieťa
 • Študent získa široké vedomosti a zručnosti z rôznych oblastí
 • Spolufinancovanie vysokoškolského štúdia Vášho dieťaťa
 • Stravovanie počas praktickej výučby
 • Pokrytie časti cestovných nákladov na praktické vyučovanie
 • Pracovné oblečenie a ochranné pracovné pomôcky

Duálne vzdelávanie v školskom roku 2019/2020 sa bude uskutočňovať v odboroch:

 • Mechanik – nastavovač (4 – ročný študijný odbor)
 • Mechanik – elektrotechnik (4 – ročný študijný odbor)
 • Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (4 – ročný študijný odbor)
 • Obrábač kovov (3 – ročný študijný odbor)

Praktické vyučovanie bude poskytované v spoločnosti STATON,s.r.o., Sadová 1148, Turany a teoretické vyučovanie bude poskytované na Spojenej škole, Československej armády 24, Martin.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Ladislava Noracová, 0918 320 177, staton@staton.sk. Prihlášku do systému duálneho vzdelávania zasielajte do 31.3.2019 poštou na adresu STATON, s.r.o., Sadová 1148, 038 53 Turany alebo naskenovanú na e-mail staton@staton.sk.

Prihlášku nájdete tu.

Kontakt

STATON, s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

email: staton@staton.sk

Tel.: +421 918 320 177
Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
oceľové konštrukcie

www.statonsk.eu