Vývoj a výskum

Udržať vysoké tempo inovačných zmien a nestratiť kontakt s konkurenciou. To sú hlavné priority firmy STATON v oblasti výskumu a vývoja, ktorý smerujeme najmä do povlakovacích zariadení a vývoja nových typov povlakov.

Technológie PVD – povlakovania za nízkych teplôt (už okolo 160 – 180 °C) vďaka vysoko ionizovanej plazme rozširujú možnosti využitia povlakov kovových materiálov do nových oblastí. Tiež neustály a stále sa zrýchľujúci rozvoj nanotechnológií má podporný účinok v inováciách tak v materiáloch, ako aj v povrchových úpravách.

Heslom doby je nezaspať na vavrínoch. Aj preto sa my v STATONE snažíme rozvíjať spoluprácu s univerzitami a výskumnými pracoviskami. A nielen to, sami sa tiež zapájame do výskumných aktivít a podporujeme výskum a vývoj napríklad formou výstavby nového vysunutého pracoviska Univerzity Komenského v priestoroch areálu firmy STATON v Turanoch. Výstavba a uvedenie do prevádzky by sa mali zrealizovať v priebehu roku 2013.

OSVEDČENIE o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Kontakt

STATON, s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

email: staton@staton.sk

Tel.: +421 918 320 177
Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
oceľové konštrukcie

www.statonsk.eu