Vývoj

Od roku 1996 sa vo firme STATON venujeme vývoju povlakov a povlakovacích zariadení, pracujúcich na báze PVD – povlakov (Physical Vapor Deposition). Máme zvládnutú technológiu katódového odparovania, ako aj problematiku magnetrónového naprašovania a pracujeme na ich zdokonalení a inováciách, ako aj na ďalších spôsoboch skvalitňovania povrchových vlastností rezných nástrojov.

Všetky procesy prebiehajú vo vákuu, takže sa zaoberáme tiež vákuovou problematikou a problematikou tvorby a využitia palzmy – plazmovou technológiou. Keďže procesy nanášania povlakov prebiehajú na úrovni nanorozmerov, počítame sa k priekopníkom využitia nanotechnológií na Slovensku.

Kontakt

STATON, s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

email: staton@staton.sk

Tel.: +421 918 320 177
Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
oceľové konštrukcie

www.statonsk.eu