Univerzity

Firma STATON má v oblasti výskumu najužšiu spoluprácu s Univerzitou J.A.Komenského v Bratislave. Naša spolupráca začala koncom minulého storočia a trvá a úspešne sa rozvíja už takmer 15 rokov.

 

Ďalšou zo spolupracujúcich je Žilinská univerzita v Žiline a jej strojnícka fakulta. Blízkosť sídla firmy STATON a práve Žilinskej univerzity predurčujú aj do budúcnosti významné možnosti vzájomnej spolupráce.

 

 

České univerzity v Ostrave, Brne, Liberci, Plzni a v Prahe, tiež Rakúske vo Viedni, Leobene a Grazi. Nadviazanie kontaktov s univerzitami, resp. výskumnými inštitúciami v Nemecku a Švajčiarsku, ktoré sú celosvetovo špičkovými inštitúciami v oblastiach výroby a povlakovania nástrojov.

Kontakt

STATON, s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

email: staton@staton.sk

Tel.: +421 918 320 177
Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
oceľové konštrukcie

www.statonsk.eu