Rektifikačné zariadenia

Správna rektifikácia, čiže zaoblenie reznej hrany (rezných hrán) je jednou zo základných podmienok nanesenia funkčného povlaku na rezný nástroj. Rektifikácia zvyšuje adhéziu, zahraňuje odpadávaniu a olupovaniu povlaku a znižuje drsnosť povrchu nástroja pred napovlakovaním.

 

 

 

 

 

 Vľavo nástroj bez rektifikácie, vpravo rektifikovaný.

 

 

 

 

Rektifikačné zariadenie 

 

 

 

Z toho vyplýva, že rektifikácii je potrebné venovať veľkú pozornosť v súvislosti s povlakmi a reznými nástrojmi vo všeobecnosti. Táto problematika je v STATONE riešená a zabezpečená na rektifikačných automatoch priemyselnej výroby, ako aj na vlastných zariadeniach, vyvýjaných podľa aktuálnych potrieb.

Kontakt

STATON, s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

email: staton@staton.sk

Tel.: +421 918 320 177
Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
oceľové konštrukcie

www.statonsk.eu