Výskumné centrum Turany

Pokračovaním úspešnej spolupráce s UK Bratislava je vybudovanie spoločného vedecko-výskumného centra, zameraného na vývoj plazmových technologií.

Centrum bude vybavené najmodernejšími depozičnými a diagnostickými zariadeniami.

V súčasnosti sme vo fáze príprav projektovej dokumentácie a v priebehu roku 2013 by malo dôjsť k realizácii celého projektu s tým, že prevádzku nových výskumných priestorov by sme chceli otvoriť koncom roku 2013.

Kontakt

STATON, s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

email: staton@staton.sk

Tel.: +421 918 320 177
Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
oceľové konštrukcie

www.statonsk.eu