História

Tradícia drevárskej výroby v Turanoch siaha až do 19. storočia. V roku 1887 započal prevádzku prvý drevársky podnik v obci – píla firmy SCHULZ & POLLAK, ktorého činnosť po požiari v roku 1914 obnovili v drevárskej fabrike pod názvom Spojená drevárska účastinná spoločnosť.  V roku 1948 sa závod premenoval na DREVINU.

  Bývalý závod DREVINA Turany

Po páde železnej opony DREVINA prechádzala dramatickými zmenami. Z jednej z najväčších drevárskych firiem vtedajšieho Československa, z  jej mnohých prevádzok a niekoľkých tisíc zamestnancov zostal po privatizácii v 90tych rokoch minulého storočia funkčný iba strojný závod.
Ten v roku 1994 sprivatizovali súkromné osoby a od roku 1998 nesie meno STATON.

  Vľavo areál  STATONu s časťou obce Turany, v pozadí pohorie Malá Fatra

Sortiment výroby sa výrazne obmenil. Z fabriky, ktorá vyrábala takmer výlučne dreoobrábacie stroje, nástroje, zariadenia a technologické celky, sa postupne stala firma zameraná na zákazníkov z oblasti obrábania kovov. Podiel zákazníkov z drevárskeho priemyslu klesol zhruba na úroveň 20% a dopĺňa ho ešte priemysel spracovania plastov a kompozitných materiálov.

Výrazným medzníkom v smerovaní vývoja spoločnosti sa stal rok 1996, kedy bolo zakúpené prvé povlakovacie zariadenie. Od tohto dátumu započali aktivity vo vlastnom vývoji povlakovacích zariadení, ktorých výsledkom sú dnes používané povlakovacie zariadenia pracujúce na báze PVD povlakovania (Physical Vapor Deposition) metódou ARC evaporation.

Ďalším dôležitým dátumom bol rok 2005, kedy sme zakúpili prvú CNC brúsku na výrobu a preostrovanie nástrojov.

Až do súčasnosti sa firma STATON zameriavala na výrobu a predaj vlastných výrobkov a služieb. V poslednom období svoje snaženie rozširuje aj v oblasti obchodu s nástrojmi renomovaných zahraničných výrobcov hlavne z krajín EÚ a USA. V tomto smere kladie dôraz najmä kvalitu a servis  v dodávkach ponúkaných výrobkov.

Kontakt

STATON, s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

email: staton@staton.sk

Tel.: +421 918 320 177
Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
oceľové konštrukcie

www.statonsk.eu