Vízia

 

To, o čo sa v spoločnosti STATON snažíme, sa dá zhrnúť do nasledujúcich viet.

Snažíme sa o vybudovanie medzinárodne konkurencieschopnej firmy so zameraním na  výrobu povlakovacích zariadení a vývoj moderných, nových povlakov. Veľký dôraz pritom kladieme na aplikovanie najnovších poznatkov vedy a výskumu v oblasti nanotechnlógií a plazmových technológií v sektore strojárstva. Konkrétne ide o zvyšovanie kvality a zlepšovanie úžitkových vlastností rezných nástrojov určených na obrábanie kovov, plastov, kompozitných materiálov a dreva.

 

           

Kontakt

STATON, s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

email: staton@staton.sk

Tel.: +421 918 320 177
Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
oceľové konštrukcie

www.statonsk.eu