Profil

Firma STATON s.r.o. je strojárska spoločnosť, zameraná na vývoj a výrobu povlakovacích zariadení, výrobu a prebrusovanie nástrojov a zvyšovanie úžitkových vlastností nástrojov nanášaním vysokokvalitných povlakov.

Okrem vlastného sortimentu ponúka svojim zákazníkom aj nástroje renomovaných zahraničných výrobcov pod ob-chodnými značkami WIDIN a ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE.

widin

Vyššie uvedené služby dopĺňa technológiami rektifikácie (zaoblenia) rezných hrán a mikroskopického merania geometrie nástrojov. Na požiadanie zákazníkov vystavuje písomné certifikáty o výsledkoch merania.

Kontakt

STATON, s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

email: staton@staton.sk

Tel.: +421 918 320 177
Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
oceľové konštrukcie

www.statonsk.eu