Projekty

17.3.2023 – Kúpna zmluva

22.3.2023 – Záznam z prieskumu trhu

30.1.2023 – Výzva na prekladanie ponúk

30.1.2023 – Kúpna zmluva príloha č. 7

Záznam z prieskumu trhu

Výzva na prekladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zákazka

Výzva na prekladanie ponúk
Príloha 7 kúpna zmluva

Záznam z prieskumu trhu

Systém zariadení pre tvorbu nanoštruktúrovaných povlakov využívajúci kolaboratívnu robotiku.
Výzva na predloženie ponuky na zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky – dodávka tovarov:

Riadiaci a monitorovací systém pre riadenie, monitorovanie a zobrazovanie vybraných parametrov horákového systému pre projekt „Výskum a vývoj novej generácie progresívnych vysoko efektívnych a ekologických technológií zameraných na vŕtanie a hĺbenie otvorov do geologických štruktúr

Výskum a vývoj novej generácie progresívnych vysoko efektívnych a ekologických technológií zameraných na vŕtanie a hĺbenie otvorov do geologických štruktúr newlitojet – vypracovanie štúdie

Teplotná a pevnostná štúdia plášťa vŕtacej hlavice pre hlbinné vŕtanie vo variantoch s priemerom 150 mm a 200 mm.

Výskum a vývoj novej generácie progresívnych vysoko efektívnych a ekologických technológií zameraných na vŕtanie a hĺbenie otvorov do geologických štruktúr newlitojet

Testovanie integrity povrchu materiálu plášťa vŕtacej hlavice pre hlbinné vŕtanie zodpovedajúcej požadovanej špecifikácii.

Výzva: Výskum a vývoj novej generácie progresívnych vysoko efektívnych a ekologických technológií zameraných na vŕtanie a hĺbenie otvorov do geologických štruktúr newlitojet

Prenájom CNC sústruhu na dobu 24 mesiacov. K prenájmu CNC sústruhu dôjde na dobu 24 mesiacov v období od 15.03.2019 do 01.12.2021

VýzvaVýskum a vývoj novej generácie progresívnych vysoko efektívnych a ekologických technológií zameraných na vŕtanie a hĺbenie otvorov do geologických štruktúr.

 • Plášť rezacej hlavice zo špeciálneho kovu W75Cu25 v počte 5 kusov o priemere 200 mm a plášť rezacej hlavice zo špeciálneho kovu W75Cu25 v počte 5 kusov o priemere 150 mm
 • Elektrický zapaľovací systém v počte 3 kusy, zodpovedajúcich požadovaným technickým parametrom a príslušnej výbave, ktoré sú uvedené v špecifikáciách príloha č. 1 a 2 tejto výzvy

Názov projektu: Povlakovacia linka novej generácie.

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je „Rozšírenie portfólia produktov spoločnosti prostredníctvom zavedenia inovatívnej výrobnej technológie“. Predkladaný projekt priamo nadväzuje na špecifický cieľ OP 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách. So zreteľom na špecifický cieľ OP bola nastavená aj hlavná aktivita projektu, ktorej realizácia vedie k naplneniu cieľa projektu prostredníctvom naplnenia merateľných ukazovateľov projektu.

Krátky opis projektu: Technické riešenie projektu spočíva v obstaraní a zavedení do prevádzky inovatívnej Povlakovacej linky novej generácie, zloženej z dvoch technologických celkov:

 1. Ekologická ultrazvuková čistička pre uzavreté čistenie a odmastenie súčiastok
  v chlórovaných uhľovodíkoch, nehalogénových uhľovodíkoch a v modifikovaných alkoholoch.
 2. Kombinované depozičné zariadenie umožňujúce prípravu nanočastíc z plynnej fázy
  a supermriežok pre aplikácie v strojárstve, elektrotechnike a biomedicíne pracujúceho na
  princípe klastrozdrojov.

Vďaka inovovanému výrobnému procesu na nových zariadeniach obstaraných v rámci projektu bude
možné rozšíriť portfólio produktov žiadateľa o nové produkty, ktoré doteraz nie sú v ponuke
na slovenskom trhu:

 1. Povlaky pre rezné nástroje opracovávajúce materiály s tvrdosťou min.60 HRC bez použitia
  chladiacej kvapaliny
 2. Povlakovanie komponentov energetických strojov funkčnými plazmovými povlakmi pre
  zvýšenie ich účinnosti a životnosti:

   

  1. povlak pre ložiská veterných elektrární
  2. povlak pre lopatky parných turbín tepelných elektrární
 3. Povlaky s vysokou kvalitou povrchu – minimálna drsnosť a vysoká tvrdosť
  1. povlak s vysokou kvalitou povrchu pre razidlá do drahých kovov
  2. povlak s vysokou kvalitou povrchu pre razidlá pre razenie obehových mincí

Tento projekt bude finančne podporený z prostriedkov Európskej Únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Operačného programu Výskum a Inovácie.

Projekt: Výskumné centrum progresívnych materiálov a inovatívnych technológií na báze nanoštruktúrovaných vrstiev pre technické a biomedicínske aplikácie.

Hlavný cieľ projektu: Vybudovanie priemyselného výskumného centra spoločnosti STATON, s.r.o. zameraného na výskum v oblasti nanoštruktúrovaných vrstiev pre technické a biomedicínske aplikácie v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou matematiky, fyziky a informatiky ako partnerom projektu.

Projekt podporuje: Európsky fond regionálneho rozvoja

logo-263x100


V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. oznamujeme, že zmluva s víťazom verejnej súťaže je uverejnená TU

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. oznamujeme, že zmluva s víťazom verejnej súťaže je uverejnená TU

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. oznamujeme, že zmluva s víťazom verejnej súťaže je uverejnená TU. Zmluva je zverejnená dňom 18.10.2012.

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. oznamujeme, že zmluva s víťazom verejnej súťaže je uverejnená TU. Zmluva je zverejnená dňom 28.06.2013.

staton

plazmove-depozicne-centrum

zvysenie-konkurencie-schopnosti

Kontakt

STATON, s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

email: staton@staton.sk

Tel.: +421 918 320 177
Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
oceľové konštrukcie

www.statonsk.eu