Duálne vzdelávanie

Základné informácie o systéme duálneho vzdelávania v spoločnosti STATON, s.r.o.

V súčasnosti sa obracia pozornosť na prepojenie odborného vzdelávania v školách so získaním praktických zručností u zamestnávateľa. V školskom roku 2024/2025 spoločnosť STATON,s.r.o. a Spojená škola ponúkajú spoluprácu v rámci systému duálneho vzdelávania.

Duálny systém vzdelávania umožňuje realizovať praktické vyučovanie v priestoroch našej spoločnosti STATON, s.r.o., Sadová 1148, 038 53 Turany už od druhého ročníka. Teoretické a praktické vzdelávanie sa v prvom ročníku realizuje v priestoroch Spojenej školy, Československej armády 24, 036 01 Martin.

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania je možné len so žiakom, ktorého zákonní zástupcovia (rodičia)  a samotný žiak uzatvoria učebnú zmluvu s našou spoločnosťou. Tomuto predchádza podanie prihlášky do duálneho systému vzdelávania a výberové konanie so žiakom priamo u nás.

Duálne vzdelávanie v školskom roku 2024/2025 sa bude uskutočňovať v odboroch:

 • Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (4 – ročný študijný odbor)
 • Mechanik Elektrotechnik (4 – ročný študijný odbor)
 • Mechanik Nastavovač (4 – ročný študijný odbor)
 • Obrábač kovov (3 – ročný študijný odbor)

Spoločnosť STATON, s.r.o. ponúka pre žiakov duálneho vzdelávania:

 • Získanie pracovných skúseností už počas strednej školy
 • Inštruktora, ktorý sa venuje žiakom
 • Podnikové štipendium zadefinované v učebnej zmluve
 • Odmenu za produktívnu prácu zadefinovanú v učebnej zmluve
 • Pokrytie cestovných nákladov na praktické vyučovanie
 • Stravovanie počas praktickej výučby
 • Pracovné oblečenie a ochranné pracovné pomôcky
 • Možnosť získania pracovnej pozície po ukončení štúdia

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené spoločnosťou STATON, s.r.o.

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

 • Pohovoru s uchádzačom
 • Hodnotenia študijných výsledkov

Bližšie informácie poskytne Mgr. Ladislava Noracová, tel. 0918 320 177, e-mail staton@staton.sk.

Prihlášku do systému duálneho vzdelávania nájdete TU

Prihlášku prosím zasielajte do 31.3.2024 na adresu STATON, s.r.o., Sadová 1148, 038 53 Turany alebo naskenovanú e-mailom na staton@staton.sk.

Kontakt

STATON, s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

email: staton@staton.sk

Tel.: +421 918 320 177
Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
oceľové konštrukcie

www.statonsk.eu