Politika kvality

Je nám jasné, že v súčasnej globálnej konkurenčnej súťaži môžeme byť dlhodobo úspešní jedine v prípade, ak naše produkty a služby budú spĺňať najvyššie kritériá kvalitatívnych požiadaviek.

Z tohto dôvodu je kvalita jednou z priorít, ktorej sa intenzívne venujeme .
Sme držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami ISO9001:2015.

Sme oprávnený vykonávať audit u svojich dodávateľov v súlade s požiadavkami uvedenými vyššie.
Kvalita požiadaviek: Právo na prístup zákazníka, jeho zákazníkov a právnych orgánov k príslušným priestorom všetkých zariadení a k použiteľným zdokumentovaným informáciám na akejkoľvek úrovni dodávateľského reťazca.

We are proprietor of certificate of Quality Management System in accordance with requirements of ISO9001:2015
We are authorized to perform audit at its suppliers in accordance with the requirements stated above.
Requirements quality: The right of access of the customer, his customer and legal authorities to the relevant premises of all facilities and to usable documented information, at any level of the supply chain.

Kontakt

STATON, s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

email: staton@staton.sk

Tel.: +421 918 320 177
Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
oceľové konštrukcie

www.statonsk.eu