Životné prostredie

Trvalo udržateľné a k prírode šetrné technologické postupy sú pre nás samozrejmosťou.

O nanotechnológiách sa hovorí ako o výrobných postupoch, ktoré by mali výrazne pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov. Teší nás, že sa do tejto snahy aktívne zapája aj firma STATON nielen v globálnom ponímaní, ale aj z hľadiska regionálneho. V blízkom okolí sídla
firmy sa totiž nachádza niekoľko krásnych prírodných lokalít, ktoré radi zachováme pre budúce generácie v nepo-rušenom stave.

 

 

Kontakt

STATON, s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

email: staton@staton.sk

Tel.: +421 918 320 177
Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
oceľové konštrukcie

www.statonsk.eu