Otvorenie výskumnej a vývojovej haly

Marec bol významným medzníkom pre firmu STATON. Nevyhnutnosťou pre ďalší rozvoj firmy sú výskumné a vývojové aktivity, čo si uvedomuje vedenie spoločnosti a aj z tohto dôvodu sa v spolupráci s Univerzitou Komenského Bratislava podarilo v krátkej dobe zrealizovať a uviesť do prevádzky vlastné výskumné a vývojové centrum povlakov a povrchových vrstiev. Veríme, že bude výrazným prínosom a silným impulzom na prepojenie výskumu s praxou.


Kontakt

STATON, s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

email: staton@staton.sk

Tel.: +421 918 320 177
Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
oceľové konštrukcie

www.statonsk.eu