Otvorenie výskumnej a vývojovej haly

Marec bol významným medzníkom pre firmu STATON. Nevyhnutnosťou pre ďalší rozvoj firmy sú výskumné a vývojové aktivity, čo si uvedomuje vedenie spoločnosti a aj z tohto dôvodu sa v spolupráci s Univerzitou Komenského Bratislava podarilo v krátkej dobe zrealizovať a uviesť do prevádzky vlastné výskumné a vývojové centrum povlakov a povrchových vrstiev. Veríme, že bude výrazným […]

17.06.2015 7:39 čítaj viac

Priebežné info o výstavbe novej R&D haly

Výstavba novej výskumno-vývojovej haly v priestoroch firmy STATON úspešne napreduje. Pred časom sme dokončili hrubú stavbu a nastáva čas finišovania a zariaďovania interiéru. Do prevádzky bude spustená na jeseň tohoto roku.

20.06.2014 7:17 čítaj viac

Štart výstavby novej výskumno-vývojovej haly

S potešením Vám oznamujeme, že v areáli firmy STATON Turany dňa 1. 10. 2013 započali stavebné aktivity súvisiace s výstavbou nového výskumno-vývojového centra povlakov. Výstavba centra je spoločným projektom UK Bratislava a firmy STATON s.r.o.

22.10.2013 3:53 čítaj viac

Kontakt

STATON, s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

email: staton@staton.sk

Tel.: +421 918 320 177
Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
oceľové konštrukcie

www.statonsk.eu