Povlakovacie zariadenie VSD600

Ďalším prírastkom v technologickom vybavení firmy STATON je nové povlakovacie zariadenie VSD600, ktoré sme uviedli do plnej prevádzky v mesiaci máj 2015.