Povlaky s vysokou kvalitou povrchu – minimálna drsnosť a vysoká tvrdosť

Prvý problém sa dotýka razenia mincí, kde je požadované zvýšenie životnosti a produktivity razenia mincí, a to ako v bežnej obehovej kvalite, tak aj v zberateľskej kvalite. Na výrobu razidiel pre razenie mincí sa používa vysoko kvalitná nástrojová oceľ (napr. K455, Böhler). Ako štandard životnosti razidiel sa berie chrómované razidlo, ktoré pri danom nastavení razenia mincí dosahuje životnosť cca 20.000 ks mincí na jedno razidlo. Preto sa povrch razidla povlakuje tvrdým oteruvzdorným povlakom, ktorý zaručuje zvýšenie životnosti razidla. Už jednoduchý povlak na báze nitridu chrómu zabezpečí zvýšenie životnosti razidla 2,5-krát na cca 50.000 ks. Veľmi dobre sa osvedčil na tento účel špeciálne vyvinutý povlak v spoločnosti Staton, ktorý dokázal zvýšiť životnosť razidiel až 19-krát na viac ako 180,000. Povlak bol predmetom nezávislého testovania. Spoločnosť Staton, s.r.o. chce ďalej zvyšovať úroveň kvality a životnosti týchto povlakov, čo je možné dosiahnuť pomocou nanoštrukturovania. Takto vytvorené povlaky novej generácie zvýšia životnosť razidiel o rád vyššie. Naším najbližším partnerom v tejto oblasti je Mincovňa Kremnica, š.p., pre ktorú by ďalšie zvýšenie životnosti razidiel prinieslo lepšie konkurenčné postavenie na trhu a predstavuje tiež veľmi dobrú možnosť znižovania nákladov na výrobu nástrojov.

Povlak pre razidlá do drahých kovov

  • zvýšenie tvrdosti povlaku
  • zvýšenie adhézie povlaku
  • vyššia kvalita a jemnosť štruktúry povrchu razidiel
  • zníženie množstva škrabancov na povrchu razenej mince
  • zvýšenie životnosti razidla
  • zníženie nákladov na razbu
  • depozícia a použitie povlaku nemá negatívny vplyv na životné prostredie

Povlak pre razenie obehových mincí

  • zvýšenie životnosti razidla
  • zníženie nákladov na razbu • zvýšenie rýchlosti razenia

depozícia a použitie povlaku nemá negatívny vplyv na životné prostredie