Povlaky pre rezné nástroje opracovávajúce materiály s tvrdosťou min. 60 HRC bez použitia chladiacej kvapaliny

Požiadavkou z praxe je zvýšenie životnosti rezných nástrojov, a to hlavne tých pre opracovanie materiálov s vysokou tvrdosťou (min. 60 HRC). Na obrábanie súčiastok z ložiskovej ocele (STN414109) zušľachtenej na pevnosť cca 800 MPa sa používajú rezné plátky z tvrdokovu (WC/Co). Použitie týchto rezných plátkov bez tvrdého oteruvzdorného povlaku takmer nie je možné, pretože typické dĺžky rezných dráh sú rádovo 100 až 300 m. Dnes používané štandardné typy povlakov založené na báze TiAlN dosahujú dĺžky reznej dráhy do 2 000 m. Nedávno bol v spoločnosti Staton, s.r.o., laboratórne vyvinutý pokročilý povlak TiAlN na laboratórnom zariadení umožňujúcom prípravu nanočastíc z plynnej fázy a supermriežok s prímesou chrómu a kremíka, ktorý dosahuje dĺžku reznej dráhy do 10000 m, čo je hodnota ďaleko prevyšujúca povlaky vyrábané konvenčnými povlakovacími metódami . Extrémne dobré mechanické vlastnosti tákéhoto multivrstevného povlaku súvisia s vysokým počtom rozhraní jednotlivých medzivrstiev, ktoré tvoria prekážku dislokácií. Zakúpením priemyselného povlakovacieho zariadenia využívajúceho prípravu nanočastíc a supermriežok bude spoločnosť Staton, s.r.o. dodávať novú generáciu tvrdých a oteruvzdorných povlakov, ktoré umožnia opracovávať materiály s tvrdosťou min. 60 HRCbez použitia chladiacej kvapaliny.

Výhody nového produktu

  • zvýšenie tvrdosti povlaku
  • zníženie drsnosti povrchu
  • zvýšená tepelná a oxidačná odolnosť
  • povlak umožní opracovávať materiály s tvrdosťou min. 60 HRC bez použitia chladiacej kvapaliny
  • depozícia a použitie povlaku nemá negatívny vplyv na životné prostredie