Úspešný vývoj DLC-povlaku

Vývojový tím pracovníkov firmy STATON vyvinul DLC-povlak (DLC = diamond like carbon) na báze WC s nízkym koeficientom trenia 0,1 a pracovným názvom CATung, vhodný na rezné nástroje pre obrábanie Al a Al-zliatin, grafitu a neželezných kovov.