Meranie & Meracie protokoly

 

Ak zákazník požaduje po vyrobení nového alebo prebrúsení použitého nástroja protokol o kvalite nástroja, je potrebné nástroj zmerať a protokol vystaviť. Takúto službu firma STATON s.r.o. svojim zákazníkom poskytuje na požiadanie a má ju zabezpečenú kvalitnými meracími zariadeniami.

 

 

 

Proces CNC ostrenia je riadený systémom FANUC s vysokou

dynamikou a  presnosťou brúsenia. Automatické nameranie

nástroja zabezpečuje nástrojová sonda RENISHAW, ktorá nameria

dôležité parametre nástroja.

 

 

Výsledná kvalita je kontrolovaná na 3D meracom CNC optickom prístroji Walter Helicheck a s naostreným nástrojom je vydaný merací protokol, ktorý je možné dodať s každým nástrojom na vyžiadanie zákazníka.

Meranie hodnoty zaoblenia reznej hrany po procese rektifikácie je realizované optickým zariadením GMF.