Povlakovanie

Povlakovanie je pokrytie alebo nanesenie iného materiálu na povrch objektu, zlepšujúce jeho vlastnosti. V mnohých prípadoch je povlakovanie aplikované na zlepšenie napr. vzhľadu, adhézie, premokavosti, odolnosti proti korózii, odolnosti proti opotrebovaniu, proti poškriabaniu atď. V iných prípadoch (ako napr. výroba polovodičových zariadení) povlak vytvára základnú zložku finálneho výrobku.

Firma STATON s.r.o. má vyvinutú vlastnú technológiu povlakovania a výroby povlakovacích zariadení. Zameriavame sa na vývoj a aplikáciu povlakov na rezné nástroje, lisovacie a pretláčacie nástroje, ako aj na povlakovanie vysokonamáhaných súčiastok a častí rôznych zariadení.