Naša ponuka povlakov

Povlaky firmy STATON s.r.o. – nanovrstvové a viacvrstvové, dosahujú vysokú tvrdosť, nízky koeficient trenia, vysokú odolnosť voči abrazívnemu a adhezívnemu opotrebovaniu a vysokú tepelnú odolnosť. 

Druhy povlakov vyrábané vo firme STATON Turany:

TiN – Titanium Nitride

Je najbežnejším tvrdým, oteruvzdorným povlakom. Zabezpečuje zníženie trenia, zvyšuje chemickú a tepelnú odolnosť a znižuje tvorbu nárastku, hlavne pri obrábaní mäkkých ocelí. TiN je vhodný na povlakovanie nástrojov zo spekaných karbidov a z nástrojových ocelí – vrtáky, frézy, závitníky, výstružníky, rezné plátky, nože, strižné nástroje, ohybníky, formy atd. Vďaka svojej sýto zlatej farbe si našiel široké uplatnenie ako i dekoratívny povlak.

TiAlN – Titanium Aluminium Nitride

Je tvrdší ako TiN a jeho tepelná oxidačná odolnosť je vyššia ako 800°C. Používa sa pri obrábaní materiálov s vyššou pevnosťou a pri ťažších rezných podmienkach. TiAlN je vhodný hlavne na monolitné tvrdokovové frézy, vrtáky a rezné plátky.

KTRN – Composity Temperature Resistant Nitride

KTRN je vhodný pre aplikácie, kde sa vyžaduje vysoká chemická a tepelná odolnosť (nad 900°C). KTRN je univerzálny povlak, ktorý je vhodný pre obrábanie ľahko i ťažko obrobiteľných ocelí, nehrdzavejúcich ocelí, liatiny a je využívaný pre extrémne ťažké rezné podmienky. Používa sa na monolitné tvrdokovové frézy, vrtáky a rezné plátky, pre CNC obrábacie centrá.

CRONAL – Chromium Aluminium Nitride

Cronal je špeciálne vyvinutý povlak pre extrémne ťažké rezné podmienky pri obrábaní zušľachtených ocelí.

 

POVLAK Hrúbka povlaku Tvrdosť (GPa) Koef. trenia Tepel. odolnosť (°C) Teplota povlakovania
TiN 1 až 4 23 0,5 600 450 – 500 °C
CrN 26 0,75 600
TiCN 27 0,2 400
TiCN multi 27 0,2 400
TiAlN 32 0,6 800
AlTiN 2 až 4 33 0,65 900 450 – 500 °C
CARBOTIL 36 0,4 750
Alu CARBO 35 0,4 800
CRONATIL 34 0,6 900
CARBOCRONAL 35 0,5 800
ALUTICROL 2 až 4 34 0,6 900 450 – 500 °C
CARBOALUN 35 0,5 850
KTRN I. 36 0,45 1000
KTRN II. 37 0,4 900
CRONAL I. 36 0,45 1000
CRONAL II. 2 až 4 37 0,4 950 450 – 500 °C
CALCRON 36 0,4 1000
CALCRONIS 37 0,45 1100
CALCROL 36 0,35 1000
SICRAL 37 0,3 1000
CrN – L 1 až 3 20 0,7 650 < 200 °C
CrCN – L 22 0,3 600
CrTiN – L 20 0,5 650
CrTiCn – L 22 0,35 500
TiCN – L 25 0,2 400
TiN – L 23 0,45 600

Kompletná tabuľka povlakov PDF

KOMPOZITNÉ VYSOKOTEPELNE ODOLNÉ POVLAKY  KTRN

Nové kompozitné povlaky na báze Al, Ti, Si, Nb a Cr vyrábané novou technológiou ARC dosahujú tepelnú odolnosť voči oxidácii až do 1000°C. Dosahovaná tvrdosť je cca 3500 HV a adhézia povlakov 100 – 120N. Tieto povlaky sú určené prevažne na rezné nástroje (vrtáky, frézy, stopkové nože, rezné platničky) zo spekaných karbidov pracujúce v podmienkach vysokých rezných rýchlostí.

 Mechanické vlastnosti kompozitných povlakov boli merané na Katedre Fyziky Tuhých Látok Univerzity Komenského v Bratislave a životnostné skúšky boli uskutočnené vo vlastných podmienkach na CNC frézovacom obrábacom centre CINCINATI MILACRON. Skúšobnými nástrojmi boli rezné platničky od firmy SANDVIK COROMANT, na ktoré boli deponované rozne druhy povlakov. Bola meraná miera opotrebenia reznej hrany v závislosti od dĺžky rezu. Obrábaným materiálom bola nástrojová oceľ podľa STN 419436 zakalená na 30 HRC. Otáčky 1300 ot/min, hĺbka úberu 2mm a posuv 0,2 mm.

Na nasledujúcich obrázkoch je porovnanie opotrebenia reznej hrany pri dvoch rôznych povlakoch – TiAlN a KTRN

                          

 TiAlN po 3 m rezu (x100)                             KTRN po 8 m rezu (x100)