Povlaky

Povlak je veľmi tenký film funkčného materiálu v hrúbkach rádovo niekoľkých mikrometrov (najčastejšie 2-4 μm), nanesený na povrch podkladu/cieľa. Povlaky môžu byť aplikované ako kvapaliny, plyny alebo pevné látky. Môžu byť tiež merané a testované na hrúbku, tvrdosť, priľnavosť, drsnosť, správne krytie a mnohé iné vlastnosti.

V súčasnosti sa na povlakovanie využíva niekoľko metód. Medzi najpoužívanejšie spôsoby nanášania povlakov vo forme pevných látok sa radia metódy PVD (Physical Vapor Deposition) a CVD (Chemical Vapor Deposition) povlakovania .

Firma STATON sa zaoberá povlakmi a povlakovaním na báze PVD (Physical Vapor Deposition) – metódou tzv. plazmového katódového odparovania alebo magnetrónového naprašovania. Všetky formy PVD-povlakovania sa uskutočňujú vo vákuu.

 

Povlakovacie stredisko STATON – Turanymá viac ako 16-ročnú tradíciu v nanášaní tvrdých oteruvzdorných povlakov na rezné nástroje (vrtáky, frézy, plátky, píly, závitníky…) a tvárnice nástroje (strižníky, formy, matrice, ohybníky…).

Pri povlakovaní využívame najnovšie technológie oblúkového odparovania (ARC evaporation) a magnetrónového naprašovania (Magnetron sputtering).

Tenké vrstvy ako TiN, TiCN, TiAlN, CrAlSiN, TiBN, nanokompozity a viacvrstvové povlaky výrazne ovplyvňujú povrchové vlastnosti nástroja.

Vplyv povlakov na vlastnosti nástroja:

 • niekoľkonásobne zvyšujú životnosť nástroja
 • znižujú koeficient trenia
 • zvyšujú niekoľkonásobne povrchovú tvrdosť
 • zvyšujú tepelnú odolnosť špičky nástroja
 • zvyšujú oxidačnú a chemickú odolnosť
 • umožňujú obrábanie i ťažkoobrobitelných materiálov
 • umožňujú zvýšenie rezných rýchlostí
 • znižujú rezné sily
 • znižujú drsnosť obrobenej plochy
 • znižujú tvorbu nárastku
 • minimalizujú množstvo chladiacej kvapaliny a umožňujú obrábanie i za sucha